دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 8 ثانیه
تو این پست جلسه اخلاق آیت الله خامنه ای رو براتون قرار دادیم.
درباره ی بهترین و صالح ترین فرد ونکاتی درباره عصبانیت
هدیه به روح شهید میرحسینی صلوات
یاعلی