اگه میتونید تدریس کنید مبحثی رو که میتونید و مدت زمانی که طول میکشه دوره آماده بشه و تعداد جلسات و هر توضیحی که فکر میکنید لازمه بدید.